Geen tweede aanmeldcentrum in Noordoostpolder

10 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Noordoostpolder heeft gereageerd op de uitspraak van de staatssecretaris Van der Burg. Tijdens een Kamerdebat over de spreidingswet heeft hij aangegeven dat er landelijk geen tweede aanmeldcentrum komt. Gesprekken hierover met verschillende gemeenten, waaronder Noordoostpolder, zijn stopgezet.

Gesprekken met COA

Vorig jaar zijn de gesprekken tussen de gemeente Noordoostpolder en het COA over een aanmeldcentrum in Bant stopgezet. Het gemeentebestuur gaf aan dat er onvoldoende draagvlak was in Bant voor een dergelijk centrum. De staatssecretaris heeft toen zijn voornemen voor een aanmeldcentrum in Bant ingetrokken.

Nieuwe locatie voor nareizigers

Begin 2023 heeft de gemeente een formeel verzoek van het COA ontvangen om mee te werken aan het vinden van een locatie voor een deel van het aanmeldproces. Dit proces is bedoeld voor nareizende familieleden van statushouders, de zogenaamde nareizigers. De gemeente Noordoostpolder is nog steeds in gesprek met het COA over dit onderwerp.