Meer sport- en beweegmogelijkheden in openbare ruimte Emmeloord

3 maanden geleden gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders van Emmeloord heeft deze week ingestemd met de uitgangspunten ‘Meer sporten en bewegen in de openbare ruimte’. Hiermee willen zij de gezondheid van de inwoners bevorderen door sport en beweging in de buitenlucht aan te moedigen.

Initiatieven bevorderen sport in openbare ruimte

In het afgelopen jaar werden dorpen en wijken aangespoord om initiatieven aan te dragen die sporten in de buitenruimte bevorderen. Een aantal van deze initiatieven ontving budget om ze te realiseren. Onder deze initiatieven waren de speeltuin De Horst in Tollebeek, de overkoepelende sportdag in Espel, het toevoegen van beweegtoestellen voor senioren en mindervaliden aan het Belevenissenbos in Bant en het plan voor Bewegend ontmoeten in Creil. Het college wil graag dat het budget voor dergelijke initiatieven structureel wordt.

Pilotperiode

Om te bepalen of er structureel budget voor beschikbaar gesteld kan worden, wordt in 2024 en 2025 een pilot gestart waarin nieuwe initiatieven de kans krijgen. De raad wordt gevraagd een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor deze pilot. Indien de pilot succesvol blijkt, kan het budget structureel worden.

Voordelen van beweging

Wethouder Rene van Amersfoort benadrukt dat dit voorstel bedoeld is voor iedereen, zowel jong als oud, uit stad en dorp. Hij benadrukt dat voldoende beweging goed is voor de gezondheid, prestaties bevordert en met name voor ouderen kan het aantal valincidenten verminderen. Hij moedigt de inwoners aan om hun ideeën naar voren te brengen en vraagt de gemeente om te helpen bij het realiseren van hun initiatieven.